TEAMBUILDING OD 189 EUR

– V současné době nelze rezervovat –

Cílem tohoto týdne je vytvoření týmu, který si i do budoucna udrží stálé a příjemné klima. S pomocí sportovních aktivit v přírodě a metod zážitkové pedagogiky bude rozvíjeno převzetí zodpovědnosti za sebe i za další členy skupiny stejně jako poznání, že společně toho lze dosáhnout více. Trenéři u teambuldingu zohledňují výkonnost skupiny a pružně reagují na její potřeby. Díky interaktivním cvičením je zajištěno sociální učení a mezi členy skupiny je systematicky budován vztah vzájemné důvěry. S pomocí náročnějších úkolů jako orientační běh, lezení a spouštění se na laně nebo stavba lanového mostu je podpořena dynamika skupiny tak, aby si každý účastník mohl nově definovat svou pozici ve skupině.

Celkový záběr našeho konceptu podporuje vědomé vyrovnání se s vlastními schopnostmi i kompetenci jednání žáků. Výsledky denních akcí jsou reflektovány pomocí specifických vyhodnocovacích metod, čímž je podporován jejich převod do všedního života. Koncept orientovaný na jednání zaručuje zábavu u sociálního učení, osobní úspěchy stejně jako odpočinek v krásné přírodě a intenzivní zážitky.

Program uskutečňují vyškolení trenéři příp. zážitkoví pedagogové. Výbava a materiál budou poskytnuty. Na konci pobytu je skupině zasláno CD s fotografiemi.

 

Kooperační partner: Kontakt – Natur aus Dresden.

 

5-ti denní Teambuilding: vzorový program (pořadí dní se může lišit)

Den 1

Příjezd na oběd
Přivítání a seznámení se s programem
Odpoledne: kooperativní dobrodružné hry / interaktivní cvičení; pěší výlet s průvodcem a interaktivními cvičeními, vypracování cílů
Večer: představení týdenního programu

Den 2
Dopoledne: nízké lanové centrum / přelet rokle; pěší výlet s nízkým lanovým centrem, zaškolení speciálním týmem
Poledne: oběd u rokle
Odpoledne: stavba lanového mostu za pomoci týmu specialistů, přelet rokle, vyhodnocení
Večer: vyhodnocení dne

Den 3
Lezení po stromech / orientační běh: zaškolení pro práci s mapou a kompasem, orientace po malých etapách, oběd cestou, materiály a zabezpečení, lezení po stromech a orientace zpět
Večer: vyhodnocení dne

Den 4
Cvičení na rozvoj důvěry a lezení / spouštění se na laně: pěší výlet s průvodcem s cvičeními na rozvoj důvěry ke skále, oběd na skále, lezení a / nebo spouštění se na laně, pěší výlet s průvodcem zpět k domu
Večer: vyhodnocení týdne a závěrečný večer u táboráku

Den 5

Odjezd po snídani

 

 * Nejnižší počet účastníků je 18 osob, nejnižší věk 12 let (5.třída). V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, pedagogický doprovod, výbava na akce a cvičení v přírodě, materiál pro reflexe a vyhodnocování, poplatek za standard bezpečnosti při výkonu profesionálních sportů (DAV), pojištění účastníků a CD s fotografiemi. Program je možné individuálně přizpůsobit Vašim požadavkům. Dodatečné služby jako ložní prádlo nejsou v ceně zahrnuty.