Zážitkové dny (3 dny) od 149 EUR

Naše zážitkové dny pro školní třídy nabízejí možnost sjednotit vícero celodenních akcí do jednoho celostního zážitkově-pedagogického konceptu. Vedle čiré zábavy z aktivního konání, radosti z přírody a z pospolitosti je středobodem všech činností proces skupinové dynamiky. Záměry programu jsou mj. podpora spolupráce, schopnost rozhodovat se, důvěra a sebeúcta, rovněž jako poznání vlastních hranic. Tato těžiště budou rozpracována prostřednictvím vzrušujících na konání orientovaných akcí. Každý účastník má skrze výzvy obsažené v jednotlivých akcích možnost, uvědomit si své postavení ve struktuře skupiny a nově jej definovat. Naše interakční úlohy oděné do herního kabátu jsou koncipovány tak, že vzájemná domluva, oboustranná pomoc, důvěra a převzetí odpovědnosti jsou pro zdolání úloh nezbytné. Na sebe navazující celodenní akce jsou doplněny o další programové stavební kameny jako vnímavostní hry, relaxační cvičení, rolové hry a speciální vyhodnocovací resp. reflektující metody. Program provádějí proškolení cvičitelé, potažmo zážitkoví pedagogové.

Doba trvání kursu: 3 dny

Počet účastníků: min. 20 osob

Cílová skupina: školní třídy (5. – 12. stupeň)

Zahrnuje: 2 přenocování s plným stravováním, 1- 2 cvičitele, přípravu a realizace veškerých akcí (viz tabulka), vybavení a materiál pro všechny akce, pojištění účastníků, CD s fotografiemi.

 
1. den

Programm A 

– příjezd cca 12:00

– seznamovací kolečko

– interakční řetěz

– vyhodnocení

– noční vandr

 

Programm B

– příjezd cca 12:00

– seznamovací kolečko

– interaktivní hledání pokladu

– reflexe

– noční vandr

 

2. den

Programm A

– výlet k propasti

– komunikační cvičení

– stavba provazového mostu

– přechod propasti

– reflexe

– grilování/ táborák

 

Programm B

– výlet do skal

– lezectví a slaňování

– reflexe

– turistika s průvodcem  

– vyhodnocení

– grilování/ táborák

 
3. den

Programm A + Programm B 

– nízký provazový parkour

– reflexe

– závěrečné kolo

– odjezd cca 13:00