VÝLETY DO MĚST A OKOLÍ

 

Celodenní výlet do zemského hlavního města Drážďany, prohlídka města s průvodcem, nebo prohlídka Saské státní opery Semperoper, pak individuální volný čas. Od 25 lidí 21,00 € na osobu.

Celodenní výlet do Prahy, hlavního města České republiky s průvodcovanou prohlídkou města a individuálním volným časem. Od 25 lidí 33,00 € na osobu.

Celodenní výlet do Pirny, bowling v Nákupním středisku Pirna (PEZ) včetně jednoho nápoje a následná návštěva zážitkových lázní s obřím tobogánem. Od 25 lidí 23,00 € na osobu.

Půldenní výlet do Tisé (NP České Švýcarsko), prohlídka s průvodcem po skalním městě „Tiské stěny“ – silně rozeklané pískovcové oblasti sahající až do výše 615 m. Je možné se zastavit na osvěžení v horské boudě. Od 25 lidí 23,00 € na osobu.

Celodenní výlet po Čechách, návštěva terezínského ghetta. Při zpáteční cestě možná návštěva trhu. Od 25 lidí 30,00 € na osobu.

Celodenní výlet do Saského Švýcarska, start resp. cíl je Bastei. Bastei patří k nejznámnějším přírodním pamětihodnostem Německa. Poputujeme skrze lázně Rathen a navštívíme pevnost Königstein, jedinečného dokladu evropského umění stavby pevností. Od 25 lidí 23,00 € na osobu.

Celodenní výlet do východních Krušných hor (Osterzgebirge), prohlídka zámku Weesenstein, návštěva prohlídkového důlního závodu v Altenbergu a k tomu ještě návštěva letní bobové dráhy. Od 25 lidí 23,00 € na osobu.